Pravidelná starostlivosť

Pravidelná starostlivosť

 

Filozofiou služby Pravidelná starostlivosť je zabezpečiť čo najdlhšiu funkčnosť (bezporuchovosť) predmetného zariadenia, pomocou pravidelných prehliadok spôsobom zvýhodnených cien pri dodržaní pravidelnosti. O každom zariadení bude vedená „zdravotná karta“, v ktorej sa budú zaznamenávať všetky aplikované úkony.

Pravidelná starostlivosť zahŕňa tieto úkony:

  • vyčistenie vnútra šasi od prachu
  • údržbu chladiacich komponentov, „prepastovanie“
  • diagnostiku kľúčových komponentov (pamäte, HDD, SSD, zdroj)
  • údržbu operačneho systému
  • kontrolu a vyčistenie nepotrebného softvéru podľa požiadaviek
  • inštaláciu aktuálnych verzií ovládačov a všetky nevyhnutné aktualizácie operačného systému (update)
  • návrh efektívneho vylepšenia (upgrade)
  • zaškolenie, ako udržiavať Váš počítač v kondícii

Pravidelnú starostlivosť zvýhodňujeme takto:

Pravidelná starostlivosť sa vykonáva len v priestoroch firmy (prevádzka Dr. Jánskeho 4, bočný vchod) a preto je potrebné dopraviť zariadenia do týchto priestorov na vlastné náklady. Výjazdová pravidelná starostlivosť je súčasťou zmluvného servisu.