Inštalácia operačného systému nanovo (reinštalácia) so zachovaním údajov

Nová inštalácia operačného systému
so zachovaním údajov

  • Zazálohujeme Vaše údaje
  • Nainštalujeme Váš OS
  • Obnovíme Vaše údaje

cena: 35 €  (s DPH)