Výjazdový servis


Výjazdový servis vyrieši váš naliehavý problém na mieste. Ak predpokladaná časová náročnosť, alebo povaha problému neumožňuje riešenie na mieste, po dohode navrhneme odvoz, vyriešenie v našich priestoroch a dovoz alebo prevzatie

Príklad jednoduchých servisov:

cena:  19,50 €  (s DPH)

výjazdový servis (cena za výjazd)

[fa class=“fa-ambulance fa-4x“ ]